:

Contratos Menores de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cedeira.

Listado de los contratos menores licitados por la Alcaldía del Ayuntamiento de Cedeira.

(NIF: P1502200G) (C/ Real, 15) (CP: 15350) (Cedeira)

Organigrama: ENTIDADES LOCALES > Galicia > A Coruña > Ayuntamientos > Cedeira.

Tipo de Órgano de Contratación: Administración Local.

Actividad: Servicios de Carácter General.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Cedeira ha licitado 8 contratos menores por un importe de 50 211 € desde enero de 2022.

Entre las empresas adjudicatarias destacan GABRIEL B. B. con 1 contratos menores, MARÍA F. L. P. con 1, ALUPONTE S.L. con 1, BENFERREIRO SL con 1 y FACTUM INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L.U. con 1.

Desglose por años y meses del número de contratos menores adjudicados por Alcaldía del Ayuntamiento de Cedeira.
Año/mesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2022
2023
2024
Desglose por años y meses de la suma del importe de los contratos menores adjudicados por Alcaldía del Ayuntamiento de Cedeira.
Año/mesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2022
2023
2024
euros 
7242

Obras de carpintería de madeira para a restauración da fonte de Vila do Río na parroquia de San Román.

Fecha de publicación: 4 de Enero de 2022 a las 12:23.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000091.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Otros acabados de edificios y obras.

Importe: 7242.00 €.

Importe (con impuestos): 8762.82 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

CARPINTERÍA LÓPEZ Y VILLADÓNIGA S.L. con identificación B70432703. Adjudicado el 25 de Noviembre de 2021 por un importe de 7242.00 €. Única oferta presentada.

euros 
8518

Obras de reparación da fonte de Vila do Río na parroquia de San Román.

Fecha de publicación: 4 de Enero de 2022 a las 12:17.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000090.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Otros acabados de edificios y obras.

Importe: 8517.76 €.

Importe (con impuestos): 10 306.49 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

KAIZEN MANAGEMENT S.L. con identificación B70416466. Adjudicado el 24 de Noviembre de 2021 por un importe de 8517.76 €. Única oferta presentada.

euros 
3311

Subministro de mobiliario para os baños públicos do Paseo Marítimo e do Parque do Romeiro.

Fecha de publicación: 4 de Enero de 2022 a las 12:02.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000088.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 3311.36 €.

Importe (con impuestos): 4006.75 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

MARÍA F. L. P. con identificación *****109J. Adjudicado el 10 de Noviembre de 2021 por un importe de 3311.36 €. Única oferta presentada.

euros 
6610

Subministro e colocación de césped artificial en pistas de Pádel.

Fecha de publicación: 4 de Enero de 2022 a las 11:48.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000087.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 6609.90 €.

Importe (con impuestos): 7997.98 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

FACTUM INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L.U. con identificación B27740901. Adjudicado el 10 de Noviembre de 2021 por un importe de 6609.90 €. Única oferta presentada.

euros 
9550

Obras de reparación e limpeza da cuberta do Polideportivo Municipal.

Fecha de publicación: 3 de Enero de 2022 a las 14:06.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000086.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Otros acabados de edificios y obras.

Importe: 9550.00 €.

Importe (con impuestos): 11 555.86 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

ALUPONTE S.L. con identificación B15731540. Adjudicado el 2 de Noviembre de 2021 por un importe de 9550.00 €. Única oferta presentada.

euros 
4000

Asistencia técnica para a elaboración de imaxe , lema do proxecto e deseño do logo do proxecto conxunto …

Concepto: Asistencia técnica para a elaboración de imaxe , lema do proxecto e deseño do logo do proxecto conxunto "Programa de valoración da pesca sustentanble e para o impulso do emprendemento, prioritariamente na transformación, no sector pesqueiro nos concellos de Cariño, Cedeira e Valdoviño- Emprende Pesca" GALP1- 182.

Fecha de publicación: 3 de Enero de 2022 a las 13:50.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000082.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Importe: 4000.00 €.

Importe (con impuestos): 4840.00 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

GABRIEL B. B. con identificación *****100H. Adjudicado el 22 de Octubre de 2021 por un importe de 4000.00 €. Única oferta presentada.

euros 
4000

Asistencia técnica para o deseño do proxecto, gabinete de prensa e creación e xestión de redes sociais …

Concepto: Asistencia técnica para o deseño do proxecto, gabinete de prensa e creación e xestión de redes sociais do proxecto conxunto "Programa de valoración da pesca sustentanble e para o impulso do emprendemento, prioritariamente na transformación, no sector pesqueiro nos concellos de Cariño, Cedeira e Valdoviño- Emprende Pesca" GALP1- 182.

Fecha de publicación: 3 de Enero de 2022 a las 13:43.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000081.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Importe: 4000.00 €.

Importe (con impuestos): 4840.00 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

GOODLIFE FACTORY S.L. con identificación B70534573. Adjudicado el 22 de Octubre de 2021 por un importe de 4000.00 €. Única oferta presentada.

euros 
6980

Substitución da cuberta do ximnasio ubicado no pavillón municipal.

Fecha de publicación: 3 de Enero de 2022 a las 13:22.

Contrato menor:

Expediente: 2021/C002/000079.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Otros acabados de edificios y obras.

Importe: 6980.00 €.

Importe (con impuestos): 8445.80 €.

Lugar de ejecución: A Coruña.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

BEN- FERREIRO S.L. con identificación B27191915. Adjudicado el 22 de Octubre de 2021 por un importe de 6980.00 €. Única oferta presentada.