:

Contratos Menores de la Alcaldía del Ayuntamiento de Selva.

Listado de los contratos menores licitados por la Alcaldía del Ayuntamiento de Selva.

(NIF: P0705800A) (Plaza Mayor, 1) (CP: 07313) (Selva) web: http://www.ajselva.net

Organigrama: ENTIDADES LOCALES > Baleares > Ayuntamientos > Selva.

Tipo de Órgano de Contratación: Administración Local.

Actividad: Servicios de Carácter General.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Selva ha licitado 9 contratos menores por un importe de 167 343 € desde enero de 2022.

Entre las empresas adjudicatarias destacan VITRAC, OBRA PUBLICA SL con 2 contratos menores, ALFONSO R. F. con 1, Treballs Del Bosc S L con 1, NIVELL 2010, SL con 1 y ANTONI SASTRE S.L con 1.

Desglose por años y meses del número de contratos menores adjudicados por Alcaldía del Ayuntamiento de Selva.
Año/mesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2022132
2023
2024
Desglose por años y meses de la suma del importe de los contratos menores adjudicados por Alcaldía del Ayuntamiento de Selva.
Año/mesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
202216 50067 68928 842
2023
2024
euros 
15000

Vista la necessitat per part de l’Ajuntament de Selva de dur a terme el servei de neteja i manteniment …

Concepto: Vista la necessitat per part de l’Ajuntament de Selva de dur a terme el servei de neteja i manteniment d’una zona adjacent a la ruta Artà-Lluc (GR-222) i al km 12 de la MA-2130.

Fecha de publicación: 4 de Julio de 2022 a las 13:59.

Contrato menor:

Expediente: 174/2022.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 15 000.00 €.

Importe (con impuestos): 18 150.00 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

Treballs Del Bosc S L con identificación B07716863. Adjudicado el 22 de Febrero de 2022 por un importe de 14 790.08 €. Única oferta presentada.

Justificación: Oferta econòmica més avantajosa.

euros 
16529

Les obres de reforma i adequació del local destinat a Escola de Música de Selva, d’acord amb els requisits …

Concepto: Les obres de reforma i adequació del local destinat a Escola de Música de Selva, d’acord amb els requisits marcats per l’arquitecte municipal, el Sr. Francesc Alemany Bennàssar.

Fecha de publicación: 27 de Abril de 2022 a las 14:53.

Contrato menor:

Expediente: 431/2022.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Construcción.

Importe: 16 528.92 €.

Importe (con impuestos): 19 999.99 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 3 meses.

Resultado de la licitación:

CONSTRUCCIONS SELVA IMATGE SL con identificación B57536740. Adjudicado el 21 de Abril de 2022 por un importe de 16 528.03 €. Única oferta presentada.

Justificación: Oferta econòmica més avantajosa.

euros 
12397

Execució del porjecte de subsitituicó de la instal·lació de la xarxa elèctrica pública de Binibona (TM Selva).

Fecha de publicación: 5 de Abril de 2022 a las 16:12.

Contrato menor:

Expediente: 1235/2021.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Instalación eléctrica.

Importe: 12 396.60 €.

Importe (con impuestos): 14 999.89 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

ECOWATT INSTALACIONES Y ENERGIAS RENOVABLES SL con identificación B57805897. Adjudicado el 5 de Abril de 2022 por un importe de 12 314.12 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Millro relació qualitat preu, d'acord amb informe del tecnic redactor del projecte.

euros 
12999

Obres d'execució del Projecte de restauració i consolidació de la Barraca de pedra en sec (Caseta de Bosc) de sa Comuna de Biniamar.

Fecha de publicación: 1 de Abril de 2022 a las 11:50.

Contrato menor:

Expediente: 40/2022.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Construcción.

Importe: 12 998.95 €.

Importe (con impuestos): 15 728.73 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 3 meses.

Resultado de la licitación:

NIVELL 2010, SL con identificación B07886526. Adjudicado el 2 de Febrero de 2022 por un importe de 12 998.95 €. Única oferta presentada.

Justificación: Execució Projecte de Restauració Caseta des Bosca Biniamar.

euros 
9054

Redacció projecte d'ampliació del magatzem de la brigada municipal de Selva.

Fecha de publicación: 29 de Marzo de 2022 a las 17:31.

Contrato menor:

Expediente: 1077/2021.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y anílisis tícnicos.

Importe: 9054.13 €.

Importe (con impuestos): 10 955.50 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 10 meses.

Resultado de la licitación:

ALFONSO R. F. con identificación *****126V. Adjudicado el 22 de Noviembre de 2021 por un importe de 8884.30 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Millor oferta econòmica presentada.

euros 
40000

contracte menor d’obres de manteniment i de reparació del camí de Son Sastre del T.M. de Selva.

Fecha de publicación: 29 de Marzo de 2022 a las 17:30.

Contrato menor:

Expediente: 38/2022.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Construcción.

Importe: 39 999.90 €.

Importe (con impuestos): 48 399.88 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 3 meses.

Resultado de la licitación:

Vitrac Obra Pública, S.L. con identificación B57207714. Adjudicado el 15 de Febrero de 2022 por un importe de 39 900.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Millor oferta econòmica.

euros 
16529

Asfaltat de la pavimentació existent al camí de l'àrea d'aportació de Biniamar.

Fecha de publicación: 29 de Marzo de 2022 a las 14:08.

Contrato menor:

Expediente: 36/2022.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Revestimiento de suelos y paredes.

Importe: 16 528.92 €.

Importe (con impuestos): 19 999.99 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

Vitrac Obra Pública, S.L. con identificación B57207714. Adjudicado el 24 de Enero de 2022 por un importe de 16 500.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: L'oferta econòmica més favorable.

euros 
37184

Obres de reforma i millora d'accessbilitat de persones amb mobilitat reduïda a la Casa des Poble i al CEIP S'Olivar de Moscari.

Fecha de publicación: 13 de Enero de 2022 a las 13:40.

Contrato menor:

Expediente: 1088/2021.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Construcción.

Importe: 37 184.15 €.

Importe (con impuestos): 44 992.82 €.

Lugar de ejecución: SELVA CP: 07313 (Illes Balears).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

FEIM CA TEVA SL con identificación B57715492. Adjudicado el 2 de Noviembre de 2021 por un importe de 37 170.32 €. Única oferta presentada.

Justificación: Millor oferta relació qualitat preu.

euros 
8264

millores i de condicionament del mur de pedra calcària situat en el lateralde la séquia que confronta amb terreny municipal al carrer Pou de Moscari.

Fecha de publicación: 11 de Enero de 2022 a las 10:31.

Contrato menor:

Expediente: 1224/2021.

Tipo de contrato: Obras.

Subtipo de contrato: Construcción.

Importe: 8264.46 €.

Importe (con impuestos): 10 000.00 €.

Lugar de ejecución: Moscari CP: 07316 (Mallorca).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

ANTONI SASTRE S.L con identificación B57007049. Adjudicado el 29 de Diciembre de 2021 por un importe de 8257.53 €. Única oferta presentada.

Justificación: preu.