:

Contratos Menores de la Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA).

Listado de los contratos menores licitados por la Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA).

(NIF: P5306302J) (Ctra. Dénia Ondara 2ª Rotonda) (CP: 03700) (Dénia)

Organigrama: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO > SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ENTIDADES LOCALES > Comunidad Valenciana > Diputación Provincial de Alicante > Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA).

Tipo de Órgano de Contratación: Otras Entidades del Sector Público.

Actividades: Justicia, Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación.

La Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA) ha licitado 319 contratos menores por un importe de 365 358 € desde enero de 2022.

Entre las empresas adjudicatarias destacan Fernando A. Moll S.L. con 34 contratos menores y Miguel A. R. L. con 26.

Desglose por años y meses del número de contratos menores adjudicados por Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA).
Año/mesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
20221391455256255155
20237161665436128149
202462338113
Desglose por años y meses de la suma del importe de los contratos menores adjudicados por Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA).
Año/mesEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2022584710 31416 637616323717704258523214 824821222 19012 453
2023919226 64440 3515356939490283391169896863488399708
2024690736 2021354603523 5742810
euros 
1600

Campanya publicitària dels Projectes Territorials en diaris comarcals Requisits indispensables d'aquest …

Concepto: Campanya publicitària dels Projectes Territorials en diaris comarcals Requisits indispensables d'aquest contracte són: - Publicació d'almenys 20 dies. - Incloure campanya en Xarxes Socials. Amb aquesta campanya es preten arribar al major nombre de ciutadans possible.

Fecha de publicación: 28 de Junio de 2024 a las 10:49.

Contrato menor:

Expediente: 142/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 1600.00 €.

Importe (con impuestos): 1936.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 1 de Junio de 2024 hasta el 31 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

Publicaciones Digitales de la Marina Alta S.L. con identificación B56142946. Adjudicado el 10 de Mayo de 2024 por un importe de 1600.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 4 licitador/és:
Ediciones La Marina Plaza S.L - Presenta presupost - Import del pressupost: 484 €
El Mirall de la Marina SC - Presenta pressupost - Import del pressupost: 484 €
Publicaciones Digitales de la Marina Alta S.L - Presenta pressupost - Import del
pressupost: 484 €
AVANT CEM, S.L. - Presenta pressupost 484
Per a aquesta acció hi ha un pressupost disponible de 2.136€, com que amb la suma de
tots els pressuposts sol·licitats es 1936 €, i no s’arriba a esgotar aquest pressupost
disponible i la finalitat d’aquesta acció es que ho veia la major ciutadania possible, es
decideix adjudicar el treball a totes les empreses presentades.

euros 
1649

Alquiler por días de 2 impresoras 1.00 T IERT IME UP300 Incluye bobinas de filamento ABS, transporte e instalación.

Fecha de publicación: 28 de Junio de 2024 a las 09:01.

Contrato menor:

Expediente: 167/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1648.76 €.

Importe (con impuestos): 1995.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 2 días.

Resultado de la licitación:

UPI ONDARA con identificación B54081815. Adjudicado el 12 de Junio de 2024 por un importe de 1648.76 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per UPI Ondara amb import de 1.995 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Pressupost més econòmic.

euros 
660

Formador per a curs Apicultura tradicional i ecològica.

Fecha de publicación: 27 de Junio de 2024 a las 14:28.

Contrato menor:

Expediente: 165/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 660.00 €.

Importe (con impuestos): 710.40 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

ASOCIACION ECOCOLMENA ESPAÑA con identificación G19321009. Adjudicado el 12 de Junio de 2024 por un importe de 660.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Asociación Ecocolmena España amb import 710,4 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu : és l'opció més econòmica que cumpleix els requisits mínims.

euros 
992

Material fungible cursos Capacitación Digital Red de Centros de Capacitación.

Fecha de publicación: 27 de Junio de 2024 a las 09:30.

Contrato menor:

Expediente: 158/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 991.74 €.

Importe (con impuestos): 1200.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 28 de Mayo de 2024 por un importe de 991.74 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Miguel A. R. Lofer amb Dni ****9819N i import 1.200 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuPressupost més econòmic i que s'ajusta a les necessitats del curs.

euros 
110

Renovar la llicència antivirus del servidor de Serveis Generals.

Fecha de publicación: 27 de Junio de 2024 a las 09:10.

Contrato menor:

Expediente: 148/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 110.00 €.

Importe (con impuestos): 133.10 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 año.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 15 de Mayo de 2024 por un importe de 110.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè Fernando Moll és l'empresa que te adjudicat el manteniment informàtic del servidor de SSGG i aquest serveis l''han de realitzar ells.

euros 
1116

Lloguer de tablets per a la realització d'activitats educatives en el Programa Formatiu de Qualificación …

Concepto: Lloguer de tablets per a la realització d'activitats educatives en el Programa Formatiu de Qualificación Bàsica d'Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies Renovables.

Fecha de publicación: 27 de Junio de 2024 a las 08:48.

Contrato menor:

Expediente: 145/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1115.70 €.

Importe (con impuestos): 1350.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

MANUEL A. A. B. con identificación *****639Z. Adjudicado el 8 de Mayo de 2024 por un importe de 1115.70 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: PC JÁVEA - Manuel A. A. B. amb import 1.350 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser més econòmic.

euros 
2231

"Lloguer de tablets per a la realització d'activitats educatives pel FPQB d'Activitats Auxiliars de Comerç, 2023-2024.".

Fecha de publicación: 26 de Junio de 2024 a las 14:19.

Contrato menor:

Expediente: 143/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 2231.41 €.

Importe (con impuestos): 2700.01 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

MANUEL A. A. B. con identificación *****639Z. Adjudicado el 8 de Mayo de 2024 por un importe de 2231.41 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: PC JÁVEA-Manuel A. A. B. amb
import 2.700,01 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser més
econòmic.

euros 
1455

La contractació d'una pòlissa d'accidents i de responsabilitat civil ha de cobrir els 10 cursos de 30 …

Concepto: La contractació d'una pòlissa d'accidents i de responsabilitat civil ha de cobrir els 10 cursos de 30 hores que seran impartits en les 8 agències de Creama en 2024. Les pòlisses d'assegurances s'ajustaran tant a període de duració de l'accions formatives, com al seu horari. Cada acció formativa tindrà una durada de 30 hores, que es repartiran en 8 dies de 9.00 a 14.00 hores o de 16.00 a 20.00 hores, depenent de l'agència on es realitza l'acció formativa. La pòlissa de responsabilitat civil haurà de cobrir els danys que en ocasió de l'execució de la formació es produïsquen pels participants. Cada acció formativa tindrà 15 alumnes. La pòlissa d'accidents ha de tindre com a mínim les següents cobertures: - Defunció per accident. - Invalidesa absoluta i permanent per accident. - Invalidesa permanent parcial per accident. - Assistència sanitària per accident equivalent a la d'un segur escolar. - Accident in itinere. El lloc d'impartició de les accions formatives seran les 8 agències del consorci i considerant que el termini d'execució seran les 300 hores, dels 10 cursos de capacitació digital de 30 hores cadascun d'ells.

Fecha de publicación: 26 de Junio de 2024 a las 13:55.

Contrato menor:

Expediente: 141/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 1454.80 €.

Importe (con impuestos): 1454.80 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 28 de Mayo de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

PATRIA HISPANA,S.A. de Seguros y Reaseguros con identificación A28007649. Adjudicado el 28 de Mayo de 2024 por un importe de 1454.80 €. Se presentaron 5 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Seguros Patria hispania amb Dni A28007649 i import 1.454,8 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuPressupost mes econòmic.

euros 
1155

Per al correcte funcionament de les classes teòric-pràctiques del curs de Comerç es fa necessari el lloguer …

Concepto: Per al correcte funcionament de les classes teòric-pràctiques del curs de Comerç es fa necessari el lloguer de tablets per a la correcta comprensió dels mòduls del curs.

Fecha de publicación: 26 de Junio de 2024 a las 11:01.

Contrato menor:

Expediente: 140/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1155.00 €.

Importe (con impuestos): 1397.55 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 8 de Mayo de 2024 hasta el 30 de Mayo de 2024.

Resultado de la licitación:

INFORMATICA PROFESIONAL LA MARINA SL con identificación B54081815. Adjudicado el 8 de Mayo de 2024 por un importe de 1155.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per UPI ONDARA pel següent motiu: import mes econòmic.

euros 
1950

L'adquisició de tres ordinadors portàtils amb les seues llicències d'antivirus, per a la xarxa estatal …

Concepto: L'adquisició de tres ordinadors portàtils amb les seues llicències d'antivirus, per a la xarxa estatal de centres de capacitació digital, ja que en la majoraria d'aules d'informàtica de Creama sols disposen de 12 ordinadors i hem d'ampliar en tres ordinadors portàtils les aules, per a poder impartir els cursos de capacitació digital a 15 persones per sessió, pel fet que l'objectiu del projecte és formar a 150 persones en 10 cursos de capacitació digital. Característiques mínimes dels ordinadors portatils: - Lenovo amb Processador i7 - Mínim 8 GB memòria RAM i 512 GB memòria disc dur, ampliable. - Pantalla mínima de 15 polzades.

Fecha de publicación: 26 de Junio de 2024 a las 09:49.

Contrato menor:

Expediente: 14/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1950.00 €.

Importe (con impuestos): 2359.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 15 de Mayo de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2024.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 14 de Mayo de 2024 por un importe de 1950.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Fernando Moll, Servicios técnicos amb import 2.359,5 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost mes econòmic.

euros 
12000

Impartició de les 300 hores totals de formació, dels 10 cursos de 30 hores cadascun de la xarxa estatal …

Concepto: Impartició de les 300 hores totals de formació, dels 10 cursos de 30 hores cadascun de la xarxa estatal de centres de capacitació digital regulats en l'ordre EFP/440/2023 de 24 d'abril per la que s'establixen les bases reguladores per a la creació de la xarxa estatal de centres de capacitació digital en entitats locals, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la UE, next generation EU. El programa formatiu a impartir ve regulat en l'ordre citada en l'ANEXE II, sent les accions formatives les següents i marcant en cada acció els objectius, les unitats didàctiques i els seus continguts: AF 0- Tecnologies habilitadores digitals. 2 hores. Autoestudi. AF1. Informació i alfabetització digital. 6 hores. AF2. Comunicació i col·laboració online. 6 hores. AF 3. Creació de continguts digitals. 6 hores. AF 4. Seguretat en la xarxa. 6 hores. AF 5. Resolució de conflictes. 6 hores. Els requisits dels formadors/es estan recollits en l'ANEXE I de l'ordre citada anteriorment: -Titulació requerida: Titulació universitària o cicle formatiu de grau superior relacionat en l'especialitat. - Experiència professional: Un any d'experiència relacionat en l'especialitat. Aquesta experiència pot incloure la relacionada en formació. - Competència docent: Màster de professorat, estudis universitaris pedagògics (magisteri, psicologia, psicopedagogia o pedagogia), curs d'especialització didàctica, CAP, títol de formador ocupacional o certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a la ocupació SSCE0110 o equivalents. La competència docent també es podrà acreditar en un any d'experinecia com a formador.

Fecha de publicación: 26 de Junio de 2024 a las 09:12.

Contrato menor:

Expediente: 139/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 12 000.00 €.

Importe (con impuestos): 12 000.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 10 de Mayo de 2024 hasta el 31 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

CAROLINA V. M. con identificación *****756N. Adjudicado el 8 de Mayo de 2024 por un importe de 12 000.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Carolina V. M. amb import 12.000 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost mes econòmic.

euros 
98

Adquisició de 6 llicències de antivirus per als equips informàtics de l'agència de Benissa.

Fecha de publicación: 25 de Junio de 2024 a las 08:46.

Contrato menor:

Expediente: 121/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 98.35 €.

Importe (con impuestos): 119.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

DIGICOPY ASESORES EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.L.U. con identificación B54266416. Adjudicado el 22 de Abril de 2024 por un importe de 98.35 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: DIGICOPY ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL, S.L.U. amb Dni B54266416 i import 119 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Ser la proposta més econòmica.

euros 
573

Contractació menor de material de papereria per a desenvolupar l'acció formativa en el PFQB d'Activitats Auxiliars de Comerç.

Fecha de publicación: 24 de Junio de 2024 a las 14:06.

Contrato menor:

Expediente: 137/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 573.34 €.

Importe (con impuestos): 693.74 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 22 de Mayo de 2024 hasta el 23 de Mayo de 2024.

Resultado de la licitación:

CLARA V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 21 de Mayo de 2024 por un importe de 573.34 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Clara V. S. amb import693,74 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser la proposta méseconòmica.

euros 
392

Contractació menor de la Compra de vestuari per a la realització de les pràctiques no laborals de l'alumnat …

Concepto: Contractació menor de la Compra de vestuari per a la realització de les pràctiques no laborals de l'alumnat del PFQB d' Operacions bàsiques en el Muntatge i Manteniment d'instal·lacions d'Energies Renovables.

Fecha de publicación: 24 de Junio de 2024 a las 13:53.

Contrato menor:

Expediente: 134/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 392.00 €.

Importe (con impuestos): 474.32 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 15 días.

Resultado de la licitación:

Juan C. H. M. con identificación *****773A. Adjudicado el 2 de Mayo de 2024 por un importe de 392.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: EQUÍPATE - Ropa para tu empresa- Juan CarlosHernández M. amb Dni ****4773A i import 474,32 € pel que propose la seuacontractació pel següent motiuser més econòmic.

euros 
200

Taller de cocteleria per als professionals de l'hosteleria el dia 10 de maig.

Fecha de publicación: 24 de Junio de 2024 a las 13:42.

Contrato menor:

Expediente: 133/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 200.00 €.

Importe (con impuestos): 242.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

BAMAR SERVICE & BUSINESS SL con identificación B54420468. Adjudicado el 27 de Abril de 2024 por un importe de 200.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: L'empresa que realitzarà el taller de cocteleria és una empresa que compta ambexperiència en el sector de la formació per a professionals de l'hosteleria, coneix el perfilformatiu dels empresaris de Calp i compta amb professors qualificats i reconeguts en lamateria que volem impartir.

euros 
876

2 motores diesel 2 motores gasolina 2 alternadores con embrague 2 motores arranques 4 palieres con fuelles …

Concepto: 2 motores diesel 2 motores gasolina 2 alternadores con embrague 2 motores arranques 4 palieres con fuelles convencionale 1 cremallera dirección hidráulica 2 embragues.

Fecha de publicación: 24 de Junio de 2024 a las 12:39.

Contrato menor:

Expediente: 128/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 876.03 €.

Importe (con impuestos): 1060.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 15 días.

Resultado de la licitación:

DESPIECE SAFOR SL con identificación B96902895. Adjudicado el 17 de Abril de 2024 por un importe de 876.03 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Despiece La Safor S.L.L amb Dni P530630J iimport 1.060 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: presupost méseconómic.

euros 
235

Contractació de un ponen expert en Desenvolupament Local per a la jornada de Pacte'MA "La planificació …

Concepto: Contractació de un ponen expert en Desenvolupament Local per a la jornada de Pacte'MA "La planificació en el desenvolupament local des de la concertació".

Fecha de publicación: 24 de Junio de 2024 a las 12:06.

Contrato menor:

Expediente: 126/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 235.30 €.

Importe (con impuestos): 235.30 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Ricard C. P. con identificación *****536P. Adjudicado el 17 de Abril de 2024 por un importe de 235.30 €. Única oferta presentada.

Justificación: Es sol·licita un únic pressupost ja que Ricard C. P. és professor titular de la UV al departament de Sociologia, Investigador de l'IIDL, és Director de GRIDET (Grup d'Investigació en Desenvolupament Local) i de les JDL (Jornades sobre Desenvolupament Local), militant del desenvolupament local, porta investigant i treballant sobre la matèria des de 2007. Ha publicat articles i llibres vinculats amb la matèria. Destaca la seua tesis doctoral titulada "AEDL. Una aproximació sociològica al estudi d'una nova professió"(2011).

euros 
1220

Amb motiu de la celebració de la XIV edició de FiraCalp s'ha previst la contractació d'un espectacle …

Concepto: Amb motiu de la celebració de la XIV edició de FiraCalp s'ha previst la contractació d'un espectacle interactiu amb el públic per a donar més vistositat i rellevància a l'inici de la fira. Aquesta actuació es realitzarà el dijous 9 de maig en la plaça Major de Calp a les 19.00 hores amb una durada d'entre 60 i 90 minuts.

Fecha de publicación: 24 de Junio de 2024 a las 11:55.

Contrato menor:

Expediente: 125/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Importe: 1220.00 €.

Importe (con impuestos): 1476.20 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

JAUJA ESPECTACULOS, S.L. con identificación B44870665. Adjudicado el 11 de Abril de 2024 por un importe de 1220.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Jauja Espectáculos SL amb Dni B44870665 iimport 1.476,2 € pel que propose la seua contractació pel següent motiués el pressupost més baix.

euros 
2313

Adquisición material específico para prácticas en taller (herramientas, material consumible y recambios) …

Concepto: Adquisición material específico para prácticas en taller (herramientas, material consumible y recambios) del certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de
vehículos.

Fecha de publicación: 21 de Junio de 2024 a las 14:29.

Contrato menor:

Expediente: 120/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 2312.86 €.

Importe (con impuestos): 2798.56 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

LUIS G. C. con identificación *****361J. Adjudicado el 11 de Abril de 2024 por un importe de 2312.86 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1.Es la única empresa que nos suministra tanto el material específico de ferretería (para
herramientas) como el material específico de automoción (consumibles y repuestos).
2.Es la única empresa que en caso de necesidad sobrevenida de materiales por rotura o
desperfecto es capaz de reponerlos sin cargo con inmediatez dada la proximidad del
establecimiento con el taller de prácticas y un eficaz servicio post-venta, lo que evita
interrupciones en el normal desarrollo de la formación práctica del alumnado.
3.En las ediciones del curso en las que ha suministrado el material ha demostrado su
fiabilidad, rapidez y eficacia.
4.Ofrece productos con una óptima relación calidad – precio, ajustándose sus productos
al mejor valor de mercado tanto frente a ferreterías como establecimientos de venta de
recambios de automoción.

euros 
343

Elevadors de monitors per als llocs de treball, És requisit indispensable poder adaptar l'elevador del …

Concepto: Elevadors de monitors per als llocs de treball, És requisit indispensable poder adaptar l'elevador del monitor a les necessitats d'altura i organització de cada lloc de treball.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 23:23.

Contrato menor:

Expediente: 104/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 342.62 €.

Importe (con impuestos): 414.57 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. con identificación B03351434. Adjudicado el 17 de Abril de 2024 por un importe de 342.62 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L. amb DniB03351434 i import 414,57 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuÉsla oferta econòmica més baixa que compleix amb els requisits mínims establerts. L'ofertadel licitador 3, sent més econòmica, no compleix amb els requisits mínims.

euros 
305

1 caixa de 12llapis fusta staedtler nº 2 12regles 25 o 30 cm. 1 caixafundes polipropilé 90 multitaladre …

Concepto: 1 caixa de 12llapis fusta staedtler nº 2 12regles 25 o 30 cm. 1 caixafundes polipropilé 90 multitaladre mida “folio” (32.1x23.5 cm.) 2 caixes de 5 pq.paper blanc a4 80 gr 13llapis (pen drive) usb de 16 gb 2esborranys per pissarra (de rotulador) 13llibretes de tapa extradura 4 taladres a4 160 fulls 12carpetes blaves polipropilé de 4 anelles 40 mm amb goma plana per a tancar 1bloc de paper mil·limetrat diagonal a3 100 gr de 50 fulls 1 pq.blocs multicolor “post it” 76x76 mm. 1retulador permanent staedtler blau 4 mm. 1retulador permanent staedtler roig 4 mm. 1retulador permanent staedtler negre 4 mm. 2retulador permanent staedtler verd 4 mm. 10calculadores solars.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 23:11.

Contrato menor:

Expediente: 99/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 304.78 €.

Importe (con impuestos): 368.78 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 13 de Marzo de 2024 hasta el 18 de Abril de 2024.

Resultado de la licitación:

LAIPA PAPER I PLOMA S.L.U. con identificación B54003397. Adjudicado el 13 de Marzo de 2024 por un importe de 304.78 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Laipa Paper i Ploma S.L.U amb Dni B54003397 iimport 368,78 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: pressupostmés econòmic.

euros 
615

Libros de texto de los módulos del certificado de profesionalidad del certificado de profesionalidad …

Concepto: Libros de texto de los módulos del certificado de profesionalidad del certificado de profesionalidad de Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos: Electricidad del vehículo Mecánica del vehículo Mecanizado y soldadura.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 15:28.

Contrato menor:

Expediente: 100/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 614.58 €.

Importe (con impuestos): 639.16 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Publics 2016 ,S.L. con identificación B54900899. Adjudicado el 13 de Marzo de 2024 por un importe de 614.58 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Publics 2016 ,S.L. amb Dni B54900899 i import639,16 € pel que propose la seua contractació pel següent motiupresupuesto máseconómico.

euros 
435

Renovació 29 llicencies antivirus.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 14:56.

Contrato menor:

Expediente: 90/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 435.00 €.

Importe (con impuestos): 526.35 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 año.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 5 de Marzo de 2024 por un importe de 435.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè Fernando Moll és l'empresa que te adjudicat el manteniment informàtic de SSGG i aquest serveis l'han de realitzar ells.

euros 
1300

Compra de material oficina para el alumnado del taller de empleo Marina Alta XIII.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 07:58.

Contrato menor:

Expediente: 80/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1299.64 €.

Importe (con impuestos): 1572.56 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 27 de Febrero de 2024 por un importe de 1299.64 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Miguel A. R. L. amb un import1.572,56 € per ser el proveedor més económic de entre els que s'ajusten als requisits iofereix el millor servei.

euros 
3198

Compra de material escolar para el alumnado del taller de empleo Marina Alta XIII.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 07:45.

Contrato menor:

Expediente: 79/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 3198.24 €.

Importe (con impuestos): 3869.87 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 27 de Febrero de 2024 por un importe de 3198.24 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Miguel A. R. L. amb un import de 3.869,87 € per ser el pressupost més económic más económico entre tots els ques'ajusten als requisits i el que oferta millor servici.

euros 
1930

Compra de: Esmalte antioxido negro Cuerda 22 mm Esmalte satinado Cuerda nylon Esmalte antioxido gris.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2024 a las 07:26.

Contrato menor:

Expediente: 75/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1929.87 €.

Importe (con impuestos): 2335.14 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

LEFEYMA con identificación B03883402. Adjudicado el 23 de Febrero de 2024 por un importe de 1929.87 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Lefeyma amb import 2.335,14 € pel quepropose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost més econòmic.

euros 
338

Compra de: -Cubetas de plastico. Lona de platico. Cinta adhesiva Paletina doble Varilla con mango Rec antigota Espatula Rodillo.

Fecha de publicación: 18 de Junio de 2024 a las 11:24.

Contrato menor:

Expediente: 74/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 337.64 €.

Importe (con impuestos): 408.54 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Comercial MarinaColor, S.L. con identificación B03470663. Adjudicado el 29 de Febrero de 2024 por un importe de 337.64 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Marina Color amb import 408,54€ per ser el pressupost més econòmic.

euros 
1290

Organització del II Trobada Empresarial Marina Alta i Marina Baixa.

Fecha de publicación: 18 de Junio de 2024 a las 10:51.

Contrato menor:

Expediente: 73/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Importe: 1290.00 €.

Importe (con impuestos): 1560.90 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE JOVEMPA con identificación G54544341. Adjudicado el 23 de Febrero de 2024 por un importe de 1290.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Jovempa és la impulsora d'aquesta iniciativa i la que major nombre d'empreses de la Marina Baixa aglutina en la seua associació pel que per a la finalitat que persegueix Creama amb aquesta jornada és l'única que reuneix els requisits.

euros 
600

Espai en l' "Especial de Empleo y Formación" costistent en 1 anunci + 1 reportatge 1/2 pàgina en monografic …

Concepto: Espai en l' "Especial de Empleo y Formación" costistent en 1 anunci + 1 reportatge 1/2 pàgina en monografic impres, 1 Robapaginas en la edición digital levante-emv.com.

Fecha de publicación: 17 de Junio de 2024 a las 12:26.

Contrato menor:

Expediente: 71/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 600.00 €.

Importe (con impuestos): 726.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 20 de Febrero de 2024 hasta el 28 de Febrero de 2024.

Resultado de la licitación:

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA,S.A. con identificación A46229290. Adjudicado el 23 de Febrero de 2024 por un importe de 600.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Només es pot aportar un pressupost perquè aquesta edició especial només serà publiciacada pel periòdic “Levante” i per tant la publicitat s’ha de contractar amb ells.

euros 
968

Compra de libros de inglés para la formación complementaria de los alumnos del TE MARINA ALTA XIII.

Fecha de publicación: 17 de Junio de 2024 a las 11:30.

Contrato menor:

Expediente: 64/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 968.30 €.

Importe (con impuestos): 1007.03 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 20 de Febrero de 2024 hasta el 13 de Abril de 2024.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 20 de Febrero de 2024 por un importe de 968.30 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Clara V. S. amb un import 1.007,03 € pel següent motiu: Es el pressupost més económic i el que oferta el millor servei.

euros 
390

Espai de publicitat en l' especial del periódic Las Provincias que es publicarà el próxim 29 de Febrer …

Concepto: Espai de publicitat en l' especial del periódic Las Provincias que es publicarà el próxim 29 de Febrer el qual estarà dedicat a la XVI gala dels "Premis CEDMA 2024 ".

Fecha de publicación: 14 de Junio de 2024 a las 14:29.

Contrato menor:

Expediente: 61/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 390.00 €.

Importe (con impuestos): 471.90 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Federico Domenech, S.A. con identificación A46007126. Adjudicado el 19 de Febrero de 2024 por un importe de 390.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Només es pot aportar un pressupost perquè aquesta edició especial només seràpubliciacada pel periòdic “Las Provincias” i per tant la publicitat s’ha de contractar ambells.

euros 
495

Carpetes tipus dossier amb el logotip de CREAMA , per a ficar els documents, presentacions, infografies, …

Concepto: Carpetes tipus dossier amb el logotip de CREAMA , per a ficar els documents, presentacions, infografies, etc per als esdeveniments que es realitzen dins de les pròpies accions del consorci, com en les externes.

Fecha de publicación: 14 de Junio de 2024 a las 14:14.

Contrato menor:

Expediente: 60/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 495.00 €.

Importe (con impuestos): 598.95 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Josep O. S. con identificación *****225Q. Adjudicado el 27 de Febrero de 2024 por un importe de 495.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Innova Disseny Josep O. amb un de import 598,95 € per ser la més barat.

euros 
501

Contratación de seguro de responsabilidad civil para las prácticas del alumnado de las especialidades …

Concepto: Contratación de seguro de responsabilidad civil para las prácticas del alumnado de las especialidades de sociosanitaria y tiempo libre del Taller de Empleo Marina Alta XIII.

Fecha de publicación: 14 de Junio de 2024 a las 13:50.

Contrato menor:

Expediente: 57/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 500.88 €.

Importe (con impuestos): 500.88 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 13 de Febrero de 2024 hasta el 27 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

MGS, Seguros y Reaseguros S.A. con identificación A08171373. Adjudicado el 13 de Junio de 2024 por un importe de 500.88 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: Se adjudica al proveedor más económico y al que ofrece mejor servicio de entre todos los proveedores que nos han querido presupuestar el seguro solicitado. Axa ha declinado ofertarnos el servicio.

euros 
1332

Equipamiento de trabajo necesario con los elementos corporativos serigrafíados que facilitan la identificación …

Concepto: Equipamiento de trabajo necesario con los elementos corporativos serigrafíados que facilitan la identificación de los trabajadores, y la protección de los mismos con el objetivo de preservar su seguridad y facilitar su proceso de aprendizaje: ARTÍCULOCANTIDAD/PERSONA Pantalón trabajo2 Calzado seguridad1 Sudadera trabajo1 Camiseta manga corta algodón2 Bata trabajo profesorado1 Estuche1 Bolsa libros y material 1 TODO CON LOGOS DE CREAMA Y LABORA.

Fecha de publicación: 14 de Junio de 2024 a las 13:33.

Contrato menor:

Expediente: 16/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1332.07 €.

Importe (con impuestos): 1611.80 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 8 de Febrero de 2024 hasta el 25 de Marzo de 2024.

Resultado de la licitación:

PROTECS EQUIPAMIENTO PROFESIONAL SL con identificación B03415858. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 1332.07 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Protecs Equipamiento profesional SLU per un
import de 1.611,80 € pel següent motiu: el presupuesto más económico exige el pago
por adelantado del 50% del total, lo que no se ajusta a las prescripciones del contrato,
eligiéndose por este motivo el siguiente presupuesto más económico.

euros 
9300

Impartición de los módulos específicos de mecánica del certificado de profesionalidad TMVG0109 de operaciones …

Concepto: Impartición de los módulos específicos de mecánica del certificado de profesionalidad TMVG0109 de operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos (310 h), cuyo inicio está previsto para el 12 de febrero de 2024, en horario de 15.30 a 20.30 h en el Centro de Creama Benissa, en C/ Escoto, 72 en Benissa. Para la impartición de los módulos del certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares en electromecánica de vehículos se requiere que el formador/a este en posesión como mínimo de una titulación de técnico superior de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos o certificado de porfesionalidad de nivel 2 y 3 de la familia profesional, así como la formación de formador ocupacional o formador de formadores o equivalente y mínimo una experiencia de 1 año en el sector.

Fecha de publicación: 14 de Junio de 2024 a las 10:26.

Contrato menor:

Expediente: 15/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de educación y formación profesional.

Importe: 9300.00 €.

Importe (con impuestos): 9300.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 12 de Febrero de 2024 hasta el 7 de Junio de 2024.

Resultado de la licitación:

Victor E. M. con identificación *****131M. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 9300.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Victor E. M. amb un import de 9.300 € pel següent motiu: es el pressupost més económic.

euros 
150

Cesión de derecho de uso de una línea en una plataforma de videoconferencias par las reuniones telemáticas …

Concepto: Cesión de derecho de uso de una línea en una plataforma de videoconferencias par las reuniones telemáticas del personal directivo y docente del TE MARINA ALTA XIII.

Fecha de publicación: 3 de Mayo de 2024 a las 09:35.

Contrato menor:

Expediente: 55/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.

Importe: 149.90 €.

Importe (con impuestos): 181.38 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

Zoom V. C. I. con identificación ****2223. Adjudicado el 26 de Febrero de 2024 por un importe de 149.90 €. Única oferta presentada.

Justificación: Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Cesión de derecho de uso de una línea en una plataforma de videoconferencias par las reuniones telemáticas del personal directivo y docente del TE MARINA ALTA XIII, a Zoom V. C.

euros 
496

Contractació de l'ornamentació de 6 bancs del mobiliari urbà ubicats en l'eix comercial principal de …

Concepto: Contractació de l'ornamentació de 6 bancs del mobiliari urbà ubicats en l'eix comercial principal de la localitat amb motius propis de la celebració de Sant Valentí.

Fecha de publicación: 2 de Mayo de 2024 a las 09:58.

Contrato menor:

Expediente: 54/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 495.87 €.

Importe (con impuestos): 600.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

ALICIA M. G. S. con identificación *****118M. Adjudicado el 15 de Febrero de 2024 por un importe de 495.87 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Floristeria Alicia amb Dni ****2118M i import 600 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuOriginalitat en la proposta d'ornamentació dels bancs. Disseny inclusiu amb el col·lectiu LGTBI.

euros 
471

Formador curs de "poda de l'olivera i l'ametller". És requisit indispensable tindre experiència mínima …

Concepto: Formador curs de "poda de l'olivera i l'ametller". És requisit indispensable tindre experiència mínima de 10 anys en la matèria del curs per a poder impartir-la, a més de disposar d'un terreny en la Marina Alta i l'eina i màquina necessària per a poder fer la formació.
La contractació proposada es justifica en la necessitat de Formar en matèria agrària i agroalimentària en la població en general, dins de les accions planificades en el projecte de la Xarxa Agrícola, projecte que forma part de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Marina Alta - PACTE’MA. per a l'exercici 2023 / 2024. En aquest cas, s'està planificant una jornada formativa dirigida a agricultors i agricultores que necessiten ampliar els seus coneixements en la poda de l'olivera i l'ametller. Per al correcte desenvolupament de la jornada es necessita la contractació d'un formador experimentat en la matèria.

Fecha de publicación: 2 de Mayo de 2024 a las 09:20.

Contrato menor:

Expediente: 47/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 470.59 €.

Importe (con impuestos): 470.59 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

JUAN J. S. D. con identificación *****953M. Adjudicado el 23 de Febrero de 2024 por un importe de 470.59 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Juan J. S. D. amb import 470,59 € pel que propose la seua contractació pel següent motiués l'opció més econòmica que compleix els requisits mínims.

euros 
200

Servei de gravació i enviament en directe de la imatge de càmera a una pantalla.

Fecha de publicación: 30 de Abril de 2024 a las 09:00.

Contrato menor:

Expediente: 40/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 200.00 €.

Importe (con impuestos): 242.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Ricardo D. P. con identificación *****483H. Adjudicado el 9 de Febrero de 2024 por un importe de 200.00 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Ricardo D. amb import 242 € pel següent
motiu: El servei s'adequa a les necessitats tècniques i econòmiques establides.

euros 
110

Compra de 4 carteles de señalización de los principales enclaves del proyecto Taller de Empleo Marina Alta XIII.

Fecha de publicación: 30 de Abril de 2024 a las 08:43.

Contrato menor:

Expediente: 39/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 109.70 €.

Importe (con impuestos): 132.74 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Gironés Impresores, S.L.U. con identificación B03960564. Adjudicado el 9 de Febrero de 2024 por un importe de 109.70 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Gironés Impresores S.L amb import 132,74 € pel següent motiu: Se adjudica al proveedor más económico y al que ofrece mejor servicio.

euros 
1500

Elaboració d'una píldora audiovisual de les jornades "Sabors de laMar" dels Projectes Territorials, …

Concepto: Elaboració d'una píldora audiovisual de les jornades "Sabors de la
Mar" dels Projectes Territorials, una píndola audiovisual de l'activitat de les 5 jornades de "Sabors de la Mar" amb el fi de posar en valor la línia d'acció vinculada a la promoció i conscienciació del consum del producte marítim de proximitat, és requisit indispensable la gravació de parts de les 5 jornades i posterior producció i maquetació del contingut recollit, amb un mínim de 90 segons.

Fecha de publicación: 24 de Abril de 2024 a las 15:12.

Contrato menor:

Expediente: 29/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 1500.00 €.

Importe (con impuestos): 1815.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 3 meses.

Resultado de la licitación:

TIVEUS P. A. con identificación *****483H. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 1500.40 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Tiveus P. A. amb un import
de 1.500,4 € pel següent motiu: és l'opció més econòmica que cumpleix els requisits.

euros 
750

"Formació expert salazons Jornades "Sabors de la Mar" dels Projectes Territorials" La contractació proposada …

Concepto: "Formació expert salazons Jornades "Sabors de la Mar" dels Projectes Territorials"
La contractació proposada es justifica en la necessitat de realitzar una formació als assistents sobre el tractament del producte marítim local i transformació en producte processat. Aquesta formació resulta necessària per a generar eixides comercials al producte marítim "no comercial". És requisit indispensable tindrà experiència en la transformació d'aquest producte i disposar de producte preparat per a la formació. Es valorarà la proximitat a la comarca de la Marina Alta.

Fecha de publicación: 22 de Abril de 2024 a las 07:59.

Contrato menor:

Expediente: 32/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 750.00 €.

Importe (con impuestos): 907.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

ANTONIO P. M. con identificación *****372E. Adjudicado el 2 de Abril de 2024 por un importe de 750.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Antonio P. M. - Presenta presupost - Import del pressupost: 907,5 €
Només es rebem un únic pressupost ja que no hi ha cap empresa més dedicada al'objecte de la formació que estiga en actiu al voltant de la comarca de la Marina Alta itinga experiència suficient per a poder donar l'esmentada formació, Antonio P. M. és l'únic que pot donar el servei necessàri per a cobrir les necessitats de laformació en les Jornades "Sabors de la Mar".

euros 
94

"dissenyar i imprimir fullets de les jornades de "Sabors de la Mar" per a distribuïr-los entre els i …

Concepto: "dissenyar i imprimir fullets de les jornades de "Sabors de la Mar" per a distribuïr-los entre els i les assistents a les esmentades jornades per a fer visible, per una banda, la importància del consum del peix de proximitat i, per altra banda, de l'activitat del projecte organitzador, el Punt Nàutic. És requisit indispensable la impressió de 150 fullets amb grandària A4 plegats en format tríptic. ".

Fecha de publicación: 22 de Abril de 2024 a las 07:39.

Contrato menor:

Expediente: 20/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 93.51 €.

Importe (con impuestos): 113.15 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Juan A. C. P. con identificación *****776N. Adjudicado el 30 de Enero de 2024 por un importe de 93.51 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Juan C. P. amb Dni ****0776N iimport 113,15 € per ser l'opció més econòmica que compleix els requisits.

euros 
10710

Contratomenor para la compra de la ropa de trabajo del alumnado y del personal del TALLER DEEMPLEO MARINA ALTA XIII.

Fecha de publicación: 14 de Marzo de 2024 a las 08:10.

Contrato menor:

Expediente: 38/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 10 709.75 €.

Importe (con impuestos): 12 958.80 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

ENCARNACION D. C. con identificación *****405S. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 10 709.75 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Encarnación D. C. pel següentmotiu: Es el proveedor más económico de entre los que se ajustan a lo solicitado y elque ofrece desplazarse hasta los tres centros de trabajo, donde se encuentran losalumnos,para que estos se puedan probar la ropa,y también para su entrega individualizada. Sedescarta el presupuesto de Juan Carlos Melero, porque aunque sea más económico, estáincompleto, no ofrece todos los productos solicitados y exige el 50% de la cantidadpresupuestada por adelantado antes de entregar la ropa.

euros 
95

Reparació d'ordinador: canvi de disc dur intern i ampliació de memória RAM.

Fecha de publicación: 14 de Marzo de 2024 a las 07:58.

Contrato menor:

Expediente: 31/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.

Importe: 95.00 €.

Importe (con impuestos): 114.95 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 95.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè Fernando Moll és l'empresa que realitza elmanteniment informàtic de SSGG .El tècnic informàtic el revisa i despues d'una revisiótécnica ens informa que cal canviar el disc dur i ampliar la ram.

euros 
53

Comprar material necessari per a la correcta execució de les jornades de promoció del peix de proximitat …

Concepto: Comprar material necessari per a la correcta execució de les jornades de promoció del peix de proximitat anomenades "Sabors de la Mar", consistent en plats, gots, culleres, servilletes i aigua. És requisit indispensable la disposició de suficient material per a 150 persones.

Fecha de publicación: 5 de Marzo de 2024 a las 08:02.

Contrato menor:

Expediente: 28/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 53.43 €.

Importe (con impuestos): 61.76 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. con identificación A17371758. Adjudicado el 30 de Enero de 2024 por un importe de 53.43 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. amb Dni A-17371758 i import 61,76 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: és l'opció més econòmica que cumpleix els requisits.

euros 
793

Alquiler durante un mes y medio de cama hospitalaria con elevación por motor, control electrónico de …

Concepto: Alquiler durante un mes y medio de cama hospitalaria con elevación por motor, control electrónico de tronco y piernas, barandillas abatibles; alquiler colchón viscoelástico con funda impermeable; alquiler grua elevapersonas con arnés, silla de ruedas, tabla de transferencia y disco giratorio.

Fecha de publicación: 5 de Marzo de 2024 a las 07:46.

Contrato menor:

Expediente: 21/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 792.99 €.

Importe (con impuestos): 959.52 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

RAQUEL O. B. con identificación *****937L. Adjudicado el 25 de Enero de 2024 por un importe de 792.99 €. Única oferta presentada.

Justificación: Se ha intentado contactar vía telefónica y vía internet con diversos proveedores para disponer de 3 presupuestos pero sólo se obtiene un único presupuesto de la única empresa de la zona que alquila dicho material.

euros 
40

Reparación de la puerta de entrada de la oficina de Creama-Dénia.

Fecha de publicación: 5 de Marzo de 2024 a las 07:35.

Contrato menor:

Expediente: 19/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.

Importe: 40.00 €.

Importe (con impuestos): 48.40 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Puertas Automáticas Tecnohogar S.L. con identificación B53822276. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 40.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Solo se aporta un presupuesto por urgencia y por que es la única empresa en Dénia quearregla las puertas de cristal de acceso a la oficina.

euros 
89

Subscripció anual periòdic Canfali Marina Alta, per a fer el seguiment de les notícies escrites en paper …

Concepto: Subscripció anual periòdic Canfali Marina Alta, per a fer el seguiment de les notícies escrites en paper sobre CREAMA i poder elaborar la memòria anual del Consorci.

Fecha de publicación: 5 de Marzo de 2024 a las 07:25.

Contrato menor:

Expediente: 18/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 88.51 €.

Importe (con impuestos): 107.10 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

MARINA ALTA PERIODIC S.L. con identificación B03721552. Adjudicado el 30 de Enero de 2024 por un importe de 88.51 €. Única oferta presentada.

Justificación: Subscripció anual periòdic Canfali Marina Alta, per a fer el seguiment de les notícies escrites en paper sobre CREAMA i poder elaborar la memòria anual del Consorci. És l'únic periòdic comarcal.

euros 
432

Servici de l'allotjament HOSTING IL.LIMITAT WINDOWS anual. -Comptes de correu electrònic, -Registre del …

Concepto: Servici de l'allotjament HOSTING IL.LIMITAT WINDOWS anual. -Comptes de correu electrònic, -Registre del domini creama.org. -Espai web il.limitat, -Trànsit il.limitat, -Programació: ASP, PHP, PERL, PYTHON, -Compatible amb Wordpress, Prestashop...-Basic SSL inclòs, i filtre Kaspersky.

Fecha de publicación: 29 de Febrero de 2024 a las 10:07.

Contrato menor:

Expediente: 17/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 432.00 €.

Importe (con impuestos): 522.72 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

JOSEP O. S. con identificación *****225Q. Adjudicado el 2 de Febrero de 2024 por un importe de 432.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Es fa necessària la contractació/renovació anual del servici "Comptes de correu electrònic i allotjament" amb este proveïdor que fa d'intermediari amb el servidor extern internacional ARSYS que amb l’antivirus, també contractat, KASPERSKY ens fa de filtre on se'ns fan recomanacions, detencions de correus fraudulents i SPAN. A més de l'emmagatzematge il·limitat amb el mateix servidor.

euros 
4709

Compra de llibres de text propis del certificat de professionalitat i de la formació complementària per …

Concepto: Compra de llibres de text propis del certificat de professionalitat i de la formació complementària per als alumnes i els docents del taller d'ocupació Marina Alta XIII.

Fecha de publicación: 29 de Febrero de 2024 a las 09:38.

Contrato menor:

Expediente: 13/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 4709.49 €.

Importe (con impuestos): 4897.87 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Ediciones Paraninfo, S.A. con identificación A81461477. Adjudicado el 25 de Enero de 2024 por un importe de 4709.49 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Ediciones Paraninfo S.A. amb Dni A81461477 i import 4.897,87 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Se adjudica al proveedor más económico de los que ofrecen todos los libros solicitados y al que ofrece mejor servicio, proporcionando los libros en formato digital y proporcionando los manuales con mayor rapidez, ya que la propuesta más económica, Orbe Formación Tecnológica y distribución S.L., no nos puede ofrecer los libros del MF 0977_2 del certificado de profesionalidad ADGG0208, Y no nos facilita los libros en formato digital.

euros 
826

Alquiler de 15 equipos portátiles HP 250 G3-i5-8GB-256GB SSD.

Fecha de publicación: 28 de Febrero de 2024 a las 15:14.

Contrato menor:

Expediente: 12/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 826.35 €.

Importe (con impuestos): 999.88 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

UPI ONDARA con identificación B54081815. Adjudicado el 20 de Febrero de 2024 por un importe de 826.35 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per UPI ONDARA amb Dni B54081815 i import 999,88€, es proposa la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost més econòmic.

euros 
29

Compra de la tarjeta d'empleat públic de Carlos Costa.

Fecha de publicación: 28 de Febrero de 2024 a las 14:53.

Contrato menor:

Expediente: 11/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 28.55 €.

Importe (con impuestos): 34.55 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

ISTEC SAU con identificación A40573396. Adjudicado el 20 de Febrero de 2024 por un importe de 31.85 €. Única oferta presentada.

Justificación: Només es presenta un pressupost de Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SA (ISTEC)amb un import de 38,54 € per ser l'únic proveedor de tarjetes d'empleat públic de la GV
representant de l'empresa Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SA (ISTEC).

euros 
1169

Contractació menor de la compra de material fungible per a efectuar pràctiques formatives en el PFQB …

Concepto: Contractació menor de la compra de material fungible per a efectuar pràctiques formatives en el PFQB d'Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'Energies Renovables.

Fecha de publicación: 28 de Febrero de 2024 a las 13:48.

Contrato menor:

Expediente: 316/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1168.83 €.

Importe (con impuestos): 1414.28 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 10 de Enero de 2024 hasta el 11 de Enero de 2024.

Resultado de la licitación:

BRICOLAJE CALPE SL con identificación B97178453. Adjudicado el 29 de Enero de 2024 por un importe de 1168.83 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: BRICOLAJE CALP SL (FERROBOX) amb DniB97178453 i import 1.414,28 € pel següent motiu: ser el pressupost més econòmic i té tot el material necessari per a realitzar lespràctiques.

euros 
2066

La contractació proposada es justifica en la necessitat de dur a terme una campanya de difusió dels projectes …

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de dur a terme una campanya de difusió dels projectes a través del diaris comarcals online per tal de fer-los visibles i que arribe a tota la ciutadania de la Marina Alta, aquesta es una de les accions de difusió planificades en els Projectes Territorials per a l'exercici 2023. L’objectiu d’aquesta acció es que ho veia la major ciutadania possible, pel que requisit
indispensable:
- Publicació de baner durant almenys 1 mes.
- Publicació de publireportatge.

Fecha de publicación: 15 de Febrero de 2024 a las 09:47.

Contrato menor:

Expediente: 270/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 2066.11 €.

Importe (con impuestos): 2500.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 2 meses.

Resultado de la licitación:

Publicaciones Digitales de la Marina Alta S.L. con identificación B56142946. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 1950.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: L’objectiu d’aquesta acció es que ho veia la major ciutadania possible, pel que requisit indispensable:
- Publicació de baner durant almenys 1 mes.
- Publicació de publireportatge
Per a aquesta acció hi ha un pressupost disponible de 2.500€, com que amb la suma de tots els pressuposts sol·licitats es 2.359,50 €, i no s’arriba a esgotar aquest pressupost disponible i la finalitat d’aquesta acció es que ho veia la major ciutadania possible, es
decideix adjudicar el treball a totes les empreses presentades:
Adjudicació 1: El Mirall de la Marina SC - NIF: J54925235
Adjudicació 2: Publicaciones Digitales de la Marina Alta S.L. – NIF: B-56142946
Adjudicació 3: Ediciones La Marina Plaza S.L - NIF: B-54711825
Adjudicació 4: AVANT CEM, S.L.. - NIF: B-54458666.

euros 
948

Compra material necessari per a les practiques de l'alumnat de PFCB Montes.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 18:48.

Contrato menor:

Expediente: 306/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 947.75 €.

Importe (con impuestos): 1042.53 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 13 de Diciembre de 2023 hasta el 30 de Diciembre de 2023.

Resultado de la licitación:

Mari C. P. R. con identificación *****207X. Adjudicado el 13 de Febrero de 2023 por un importe de 947.75 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Ser el pressupost mes econòmic.

euros 
250

Publicar un anuncio en la página especial de Navidad en el periódico comarcal de la Marina Alta.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 18:21.

Contrato menor:

Expediente: 308/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 302.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

MARINA ALTA PERIODIC S.L. con identificación B03721552. Adjudicado el 12 de Diciembre de 2023 por un importe de 250.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: S'adjudica a l'únic periódic comarcal que hi ha a la Marina Alta, no s'han aportat més pressupost perquè no existeixen més periòdics a nivell comarcal a la Marina Alta.

euros 
826

Alquiler maquinaria: motosierra y moto azada.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 18:00.

Contrato menor:

Expediente: 295/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 826.45 €.

Importe (con impuestos): 1000.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

RAMIS STOCK, SL con identificación B03881893. Adjudicado el 13 de Diciembre de 2023 por un importe de 826.45 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Presupost més económic.

euros 
275

Protecció de dades CREAMA per a la adaptació a la Ley Órganica de Protecció de dades.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 17:34.

Contrato menor:

Expediente: 293/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 275.00 €.

Importe (con impuestos): 332.75 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

PROCODEN CONSULTING, S.L. con identificación B54566971. Adjudicado el 4 de Diciembre de 2023 por un importe de 275.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Renovació del servei de protecció de dades amb l'empresa que va fer la implantació i posada en marxa de les obligacions que estableix la Llei de Protecció de Dades Personals.

euros 
2990

Realitzar una anàlisi objetivo del projecte Passaport Marina Alta (página web y contenidos, organizaciones …

Concepto: Realitzar una anàlisi objetivo del projecte Passaport Marina Alta (página web y contenidos, organizaciones y rutas), la seva demanda i eines de comunicació, promoció i distribució turística. També es requereix que ens proporcionen propostes de millora per a definir un full de ruta que impulse el projecte.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 17:21.

Contrato menor:

Expediente: 291/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 2990.00 €.

Importe (con impuestos): 3617.90 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

PLAY AND GO EXPERIENCE, S.L. con identificación B98934243. Adjudicado el 4 de Diciembre de 2023 por un importe de 2990.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Play&go experience diseña y desarrolla guías gamificadas, plataformas inteligentes y formación online, que ofrecen una experiencia diferente, conectando el mundo físico y el digital. La innovación y propuesta de valor viene dada por la combinación de la gamificación, la geolocalización y la realidad aumentada de una manera única para la mejora de la experiencia del usuario y su interacción con el entorno. A través del juego, CREAMA. Consorcio para la Recuperación Económica y la Actividad de la Marina Alta
Carretera Dènia- Ondara 2º rotonda, s/n, Dènia. 03700 (Alacant). Tel. 966426012. Fax: 965785728
Codi Validació: 34JFA63SJGQAELAQHX29C4MCL Verificació: https://creama.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
Alicia Mas Riera ( 1 de 1 )
Coordinadora Área Gestión Interna
Data Signatura : 27/11/2023
HASH: fd470bc251657480d64bae6d32235944
se obtienen datos agregados del comportamiento de los usuarios, que se transforman en conocimiento con algoritmos basados en inteligencia artificial y herramientas de Business Intelligence, para mejorar el producto y ayudar a la toma de decisiones. Play&go experience ayuda a las organizaciones en sus procesos de transformación digital a través de soluciones tecnológicas. Trabaja en todos los sectores, aunque especializada en el de servicios (turismo, medio ambiente, educación, salud, etc). (...) que dispone también de numerosos profesionales que pueden integrarse en el equipo para determinadas tareas específicas en función de las necesidades de cada momento. Por último, P&G es una empresa que fomenta el desarrollo sostenible, entendido como un desarrollo equilibrado en todas sus dimensiones impactando de forma directa, en seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS 3, 8, 9, 11, 12, 17).

euros 
2920

Segur responsabilitat civil personal de CREAMA.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 17:02.

Contrato menor:

Expediente: 289/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 2920.05 €.

Importe (con impuestos): 2920.05 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA con identificación W0186206I. Adjudicado el 4 de Diciembre de 2023 por un importe de 2920.05 €. Única oferta presentada.

Justificación: Creama està adherit a la central de compres de la Generalitat Valenciana per la contractació centralitzada del servei de mediació d'assegurances, però fins al moment no l'han licitat. AIG és la companyia d'assegurances amb la qual tenim l'assegurança de
l'any passat amb el número de pòlissa EA20AP1085/230000.

euros 
140

Sessions de vídeo - conferències amb el personal de CREAMA.

Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2024 a las 16:50.

Contrato menor:

Expediente: 290/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.

Importe: 139.90 €.

Importe (con impuestos): 169.28 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Zoom V. C. I. con identificación ****2223. Adjudicado el 4 de Diciembre de 2023 por un importe de 139.90 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Zoom V. aporta el presupost més econòmic complint les especificacions requerides.

euros 
350

Compra de material d'oficina: Tóner per a 2 impresores Brother, Tippex, Bolis i 3 agendes anuals 2024.

Fecha de publicación: 26 de Enero de 2024 a las 15:08.

Contrato menor:

Expediente: 288/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 350.00 €.

Importe (con impuestos): 423.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 10 días.

Resultado de la licitación:

Fernando O. S. con identificación *****700K. Adjudicado el 4 de Diciembre de 2023 por un importe de 302.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s'adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit el preu més baix.

euros 
500

La difusió en premsa escrita i digital d’un espai de publicitat en la jornada “Digitalització de l'empresa …

Concepto: La difusió en premsa escrita i digital d’un espai de publicitat en la jornada “Digitalització de l'empresa privada i administració pública" a més de la publicació d'accions de digitalització que estem duent a terme en Creama.

Fecha de publicación: 25 de Enero de 2024 a las 12:50.

Contrato menor:

Expediente: 281/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 500.00 €.

Importe (con impuestos): 605.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 22 de Noviembre de 2023 hasta el 30 de Diciembre de 2023.

Resultado de la licitación:

FEDERICO DOMENECH, SA - LAS PROVINCIAS con identificación A46007126. Adjudicado el 29 de Noviembre de 2023 por un importe de 500.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Es l'unic licitador perque aquesta jornada esta organitzada pel periòdic “Las Provincias” i per tant la publicitat s’ha de contractar amb aquesta empresa.

euros 
1076

Compra de materiales didácticos para el PFCB de Deportes.

Fecha de publicación: 24 de Enero de 2024 a las 14:01.

Contrato menor:

Expediente: 279/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1075.87 €.

Importe (con impuestos): 1301.80 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 1 de Diciembre de 2023 hasta el 30 de Diciembre de 2023.

Resultado de la licitación:

Comercial MarinaColor, S.L. con identificación B03470663. Adjudicado el 1 de Diciembre de 2023 por un importe de 1075.87 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s'adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit eL preu més baix.

euros 
496

Compra de material para el PFCb de Deportes.

Fecha de publicación: 24 de Enero de 2024 a las 13:12.

Contrato menor:

Expediente: 278/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 495.87 €.

Importe (con impuestos): 600.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 1 de Diciembre de 2023 hasta el 30 de Diciembre de 2023.

Resultado de la licitación:

RAMIS STOCK, SL con identificación B03881893. Adjudicado el 30 de Noviembre de 2023 por un importe de 495.87 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s'adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit el preu més baix.

euros 
929

Compra de carpetes. llibretes, bolígrafos, llàpisos, marcador de pizarra, pinzells .

Fecha de publicación: 23 de Enero de 2024 a las 12:11.

Contrato menor:

Expediente: 271/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 929.15 €.

Importe (con impuestos): 1124.27 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 13 de Diciembre de 2023 por un importe de 929.15 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s’adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit el preu més baix.

euros 
596

Contractació de servei de restauració per a 20 comensals el dia 17 de novembre de 2023al finalitzar …

Concepto: Contractació de servei de restauració per a 20 comensals el dia 17 de novembre de 2023
al finalitzar el VII Encuentro de Comunicación Innovadora de Calp. Per la seva proximitat
al lloc on es celebra l'event, com per la qualitat tant en el servei com en el producte, el
sopar tindrà lloc en el Restaurant Tavino amb un preu màxim de 32.79€ (iva inclós) per
comensal.

Fecha de publicación: 9 de Enero de 2024 a las 14:40.

Contrato menor:

Expediente: 276/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de hostelería y restaurante.

Importe: 596.18 €.

Importe (con impuestos): 655.80 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

RESTAURANTE TAVINO CALPE SL con identificación B54983028. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 596.18 €. Única oferta presentada.

Justificación: Per la seva proximitat al lloc on es celebra l'event i per la qualitat tant en el servei com en el producte.

euros 
255

La contractació proposada es justifica en la necessitat de “dissenyar i imprimir diversos articles de …

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de “dissenyar i imprimir diversos articles de publicitat per promocionar els Projectes Territorials”, amb l’objecte de promocionar i identificar els projectes en els events als que acudixquen. Aquesta campanya de difusió dels projectes es una de les accions planificades en els Projectes Territorials per a l'exercici 2023, es preten fer-los visible a la ciutadania de la comarca. Els artícles a realizar en aquesta campaña serán: -Impresió 1 Cartell en A3 amb material Forex amb suport. -Impresió 4 Cartells en A4 amb material Forex amb suport. -Disseny i impressió 1 Roll UP 85x200 amb soport -Disseny i impressió de 400 Pegatines amb 4 models diferents, 100 unitats per model.

Fecha de publicación: 9 de Enero de 2024 a las 12:48.

Contrato menor:

Expediente: 274/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 255.00 €.

Importe (con impuestos): 308.55 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Juan A. C. P. con identificación *****776N. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 255.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: S'adjudica proveidor que presenta el pressupost més económic que compleix els requisits.

euros 
250

La contractació proposada es justifica en la necessitat de “dissenyar i imprimir fullets dels Projectes …

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de “dissenyar i imprimir fullets dels Projectes Territorials” per a distribuir-los i dur a terme una campanya de difusió del projecte Passaport Marina Alta i fer-lo visible a través de les agències de turisme de la comarca, aquesta es una de les accions planificades en els Projectes Territorials per a l'exercici 2023. És requisit indispensable impresió de 1.000 fullets a color en tamany A4 plegats en tríptics.

Fecha de publicación: 9 de Enero de 2024 a las 08:36.

Contrato menor:

Expediente: 272/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 302.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

ARAMAR EDITORES SL con identificación B54896386. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 250.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: Es el millor pressupost perque es l'opció més económica que cumpleix els requisits.

euros 
249

Adquisició de material d'oficina pel desenvolupament del PFQB de Comerç.

Fecha de publicación: 5 de Enero de 2024 a las 14:57.

Contrato menor:

Expediente: 269/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 249.45 €.

Importe (con impuestos): 301.83 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 249.45 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s’adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit el preu més econòmic.

euros 
1250

La contractació proposada es justifica en la necessitat de dur a terme una campanya de difusió dels projectes …

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de dur a terme una campanya de difusió dels projectes en un diari d'àmbit provincial per a fer-los visibles tant a la comarca com fora d'ella ja que es una de les accions de difusió planificades en els Projectes Territorials per a l'exercici 2023. És requisit indispensable que la campanya tinga un abast supra comarcal i ha de constar de el següents servei: - Publicació de bàner durant almenys 1 mes.

Fecha de publicación: 5 de Enero de 2024 a las 13:49.

Contrato menor:

Expediente: 267/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 1250.00 €.

Importe (con impuestos): 1512.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA,S.A. con identificación A46229290. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 1250.00 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: S'opta per contractar el periòdic Llevant per oferir-nos 1 bàner i publireportatge en la home Comunitat Valenciana, ja que l'abast de la publicació s'àmplia fora de la comarca Marina Alta i a més ofereix publireportaje en l'àmbit Comunitat Valenciana.

euros 
249

Contractació menor de material de papereria per a desenvolupar l'acció formativa del PFQB d'Energies Renovables.

Fecha de publicación: 5 de Enero de 2024 a las 13:20.

Contrato menor:

Expediente: 266/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 249.45 €.

Importe (con impuestos): 301.83 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

CLARA V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 249.45 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s’adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit el preu més baix.

euros 
526

Contractació menor de la compra de material didàctic pel PFQB d'Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'Energies Renovables.

Fecha de publicación: 4 de Enero de 2024 a las 15:04.

Contrato menor:

Expediente: 255/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 525.77 €.

Importe (con impuestos): 636.18 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

BRICOLAJE CALPE SL con identificación B97178453. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 525.77 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El contracte s’adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ha oferit el preu més baix.

euros 
909

Comprar material didáctico para la realización correcta de las prácticas del alumnado del PFCB de Deportes.

Fecha de publicación: 19 de Diciembre de 2023 a las 15:22.

Contrato menor:

Expediente: 263/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 909.03 €.

Importe (con impuestos): 1100.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 909.03 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El contracte s'adjudica a favor de la proposta que, complint amb les especificacions requerides, ofereix el preu més baix.

euros 
826

Compra de material didáctico para el alumnado del PFCB de Montes.

Fecha de publicación: 1 de Diciembre de 2023 a las 13:31.

Contrato menor:

Expediente: 277/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 826.45 €.

Importe (con impuestos): 1000.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 30 de Noviembre de 2023 hasta el 1 de Diciembre de 2023.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 30 de Noviembre de 2023 por un importe de 826.45 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Es proposa la seua contractació pel següent motiu: pressupost més econòmic.

euros 
140

Contrato menor para la adquisición del servicio de ZOOM PHONE video conferencias para las acciones formativas …

Concepto: Contrato menor para la adquisición del servicio de ZOOM PHONE video conferencias para las acciones formativas y reuniones de las distintas áreas de Creama Xàbia.

Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2023 a las 13:01.

Contrato menor:

Expediente: Creama 226/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.

Importe: 139.90 €.

Importe (con impuestos): 169.28 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 1 año.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC con identificación VAT611648780. Adjudicado el 28 de Septiembre de 2023 por un importe de 139.90 €. Única oferta presentada.

Justificación: No se ha solicitado ningún presupuesto porque es el único servicio de videoconferencia en al que pueden conectarse bastantes participantes y tiene muy buena conexión.

euros 
94

Contrato menor para la adquisición de un Swich y unos cables de red, para el funcionamiento de los ordenadores.

Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2023 a las 12:25.

Contrato menor:

Expediente: Creama 213/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 93.50 €.

Importe (con impuestos): 113.14 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

Fernando A. Moll S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 19 de Septiembre de 2023 por un importe de 93.50 €. Única oferta presentada.

Justificación: No se ha contactado con ninguna empresa porque el trabajo de instalación de dichos cables más el swich lo tiene que realizar un informático y CREAMA tiene adjudicada la licitación de horas informáticas a la empresa Fernando A. Moll.

euros 
179

Contrato menor para la reposición de ropa de trabajo para el alumnado y personal docente del Taller de Empleo Marina Alta XII.

Fecha de publicación: 24 de Noviembre de 2023 a las 15:08.

Contrato menor:

Expediente: Creama 222/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 179.34 €.

Importe (con impuestos): 217.00 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución desde el 7 de Septiembre de 2023 hasta el 6 de Noviembre de 2023.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

SERGIO G. C. con identificación *****402Y. Adjudicado el 19 de Septiembre de 2023 por un importe de 179.34 €. Única oferta presentada.

Justificación: Debido a la escasa cuantía de la compra y a que es necesario que dichos artículos sean exactamente iguales y tengan la misma serigrafía que los adquiridos con anterioridad en el expediente 42/2023 , se considera necesario optar por el presupuesto del mismo proveedor al que se le adjudicó la compra de la ropa de trabajo en el expediente citado, Sergio G. C. con DNI ****9402Y, con domicilio en la avenida Les Industries, 28, 03750 Pedreguer ( Alicante) y por tanto no se aportan presupuestos alternativos.

euros 
1400

Contrato menor para la Campaña de difusión de herramientas en Economía Sostenible y Responsabilidad Social "EBCPAC".

Fecha de publicación: 24 de Noviembre de 2023 a las 14:48.

Contrato menor:

Expediente: Creama 201/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de investigación y desarrollo.

Importe: 1400.00 €.

Importe (con impuestos): 1694.00 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

JOSE A. M. M. O. con identificación *****697K. Adjudicado el 13 de Septiembre de 2023 por un importe de 1400.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: Dentro de las acciones planificadas en el plan de formación y sensibilización en materia de Economía del Bien Común y Responsabilidad Social en el marco del Acuerdo Comarcal en Materia de Empleo y Desarrollo Local en la Marina Alta - PACTE’MA, para el ejercicio 2023, se planifica una campaña de difusión de herramientas disponibles para la transformación del tejido empresarial local, -pymes, en modelos de Economía Sostenible y del bien común.

euros 
3190

Contrato menor para la "Evaluación y Diagnóstico de PACTE'MA como Entidad Socialmente Responsable".- EBCPAC.

Fecha de publicación: 24 de Noviembre de 2023 a las 14:46.

Contrato menor:

Expediente: Creama 203/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de investigación y desarrollo.

Importe: 3190.00 €.

Importe (con impuestos): 3859.90 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

Consultora de Sostenibilidad The Blue Plan S.L. con identificación B44765170. Adjudicado el 7 de Septiembre de 2023 por un importe de 3190.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Dentro de las acciones planificadas en el plan de formación y sensibilización en materia de Economía del Bien Común y Responsabilidad Social en el marco del Acuerdo Comarcal en Materia de Empleo y Desarrollo Local en la Marina Alta - PACTE’MA, para el ejercicio 2023, se planifica la evaluación y diagnóstico del grado de responsabilidad social y sostenibilidad de las acciones y proyectos que se realizan en el marco de Pacte'MA.

euros 
452

Subministrament consistent en Comprade material per a realitzar les pràctiques del PFCB de Comerç.

Fecha de publicación: 24 de Noviembre de 2023 a las 14:25.

Contrato menor:

Expediente: 260/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 451.63 €.

Importe (con impuestos): 546.47 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 451.63 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat.

euros 
330

Contractació d'untècnic de so i imatges per al VII Encuentro de Comunicación Innovadora de Calp quetindrà lloc el proper 17 de novembre.

Fecha de publicación: 24 de Noviembre de 2023 a las 14:02.

Contrato menor:

Expediente: 262/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 330.00 €.

Importe (con impuestos): 399.30 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

TRADIA HOTEL,SL con identificación B54211834. Adjudicado el 16 de Noviembre de 2023 por un importe de 330.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: El millor pressupost és el presentat.

euros 
728

Contrato menor para la adquisición del seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil para el programa …

Concepto: Contrato menor para la adquisición del seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil para el programa PFCB "Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos en Agencia CREAMA Dénia.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 13:50.

Contrato menor:

Expediente: Creama 220/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 727.80 €.

Importe (con impuestos): 727.80 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

Plus Ultra Seguros y Reaseguros con identificación A30014831. Adjudicado el 5 de Septiembre de 2023 por un importe de 727.80 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
697

Contrato menor para la adquisición de un seguro de accidentes y responsabilidad civil para el programa …

Concepto: Contrato menor para la adquisición de un seguro de accidentes y responsabilidad civil para el programa del PFCB "Operaciones Auxiliares en la Organización de Actividades y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas" en la agencia CREAMA Dénia.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 13:23.

Contrato menor:

Expediente: Creama 219/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 697.36 €.

Importe (con impuestos): 697.36 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 66510000.- Servicios de seguros.
 • 66512100.- Servicios de seguros de accidentes.
 • 66516000.- Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ SEGUROS con identificación A28007748. Adjudicado el 6 de Septiembre de 2023 por un importe de 697.36 €. Se presentaron 4 ofertas.

euros 
697

Contrato menor para la adquisición del seguro de Accidentes y responsabilidad Civil para el programa …

Concepto: Contrato menor para la adquisición del seguro de Accidentes y responsabilidad Civil para el programa PFCB Operaciones Auxiliares y de Apoyo al Buque en Puerto, de la agencia CREAMA Dénia.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 12:56.

Contrato menor:

Expediente: Creama 218/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 697.36 €.

Importe (con impuestos): 697.36 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 66510000.- Servicios de seguros.
 • 66512100.- Servicios de seguros de accidentes.
 • 66516000.- Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ SEGUROS con identificación A28007748. Adjudicado el 5 de Septiembre de 2023 por un importe de 697.36 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
831

Contrato menor para la contratación de un seguro de accidentes y responsabilidad civil para el Programa …

Concepto: Contrato menor para la contratación de un seguro de accidentes y responsabilidad civil para el Programa PFCB Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes, en agencia CREAMA Dénia.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 12:43.

Contrato menor:

Expediente: Creama 217/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 831.19 €.

Importe (con impuestos): 831.19 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 66510000.- Servicios de seguros.
 • 66512100.- Servicios de seguros de accidentes.
 • 66516000.- Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ SEGUROS con identificación A28007748. Adjudicado el 5 de Septiembre de 2023 por un importe de 831.19 €. Se presentaron 4 ofertas.

euros 
697

Contrato menor para la adquisición de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para el programa …

Concepto: Contrato menor para la adquisición de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para el programa "Actividades Auxiliares de Comercio de la agencia CREAMA DÉNIA.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 12:21.

Contrato menor:

Expediente: Creama 216/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 697.36 €.

Importe (con impuestos): 697.36 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 66510000.- Servicios de seguros.
 • 66512100.- Servicios de seguros de accidentes.
 • 66516000.- Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ SEGUROS con identificación A28007748. Adjudicado el 5 de Septiembre de 2023 por un importe de 697.36 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
642

Contrato menor para la contratación de polizas de seguros para PFCB Operaciones básicas de montaje y …

Concepto: Contrato menor para la contratación de polizas de seguros para PFCB Operaciones básicas de montaje y mantenimieto de energias renovables en CREAMA XÀBIA.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 11:59.

Contrato menor:

Expediente: Creama 215/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 642.38 €.

Importe (con impuestos): 697.36 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 10 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 66510000.- Servicios de seguros.
 • 66512100.- Servicios de seguros de accidentes.
 • 66516000.- Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ SEGUROS con identificación A28007748. Adjudicado el 28 de Agosto de 2023 por un importe de 642.38 €. Se presentaron 4 ofertas.

euros 
642

Contrato menor para la contratación pólizas de seguros PFCB Comercio CREAMA XÀBIA.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 11:23.

Contrato menor:

Expediente: Creama 214/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 642.38 €.

Importe (con impuestos): 697.36 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 10 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 66510000.- Servicios de seguros.
 • 66512100.- Servicios de seguros de accidentes.
 • 66516000.- Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ SEGUROS con identificación A28007748. Adjudicado el 5 de Septiembre de 2023 por un importe de 642.38 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
150

Contrato menor para la compra e instalación de un cable de red para acondicionar despacho en la planta …

Concepto: Contrato menor para la compra e instalación de un cable de red para acondicionar despacho en la planta baja de la Agencia Gestora de la Marina Alta del edificio Excma. Diputación de Alicante en Dénia.

Fecha de publicación: 23 de Noviembre de 2023 a las 11:09.

Contrato menor:

Expediente: Creama 212/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 150.00 €.

Importe (con impuestos): 181.50 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 1 mes.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

FREE TECHNOLOGIES EXCOM S.L. con identificación B82999798. Adjudicado el 25 de Agosto de 2023 por un importe de 150.00 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El día 12 de junio de 2023 por registro de entrada nº 343 se ha autorizado a
CREAMA, por parte de la Excma. Diputación de Alicante, a ocupar un despacho
de la Agencia Gestora de la Marina Alta denominado despacho 2, ubicado en la
planta baja. Para acondicionar dicho despacho se hace necesario realizar la instalación de un cable de red para una buena conexión a internet.

euros 
6300

Contrato menor para "Campaña audiovisual sobre la importancia de tener un Modelo Económico Sostenible - EBCPAC”.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 14:18.

Contrato menor:

Expediente: Creama 202/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 6300.00 €.

Importe (con impuestos): 7623.00 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

Cesar P. P. con identificación *****810A. Adjudicado el 25 de Agosto de 2023 por un importe de 6300.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
950

Contrato menor para la realización de un video de un minuto, Dentro de las acciones planificadas en el …

Concepto: Contrato menor para la realización de un video de un minuto, Dentro de las acciones planificadas en el Plan de RS de la entidad, para el ejercicio 2023, se planifica una campaña de difusión a través de medios de comunicación comarcales y medios de difusión propios de la entidad solicitante, cuyo objetivo es sensibilizar al resto de entidades y actores del territorio.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 13:58.

Contrato menor:

Expediente: Creama 200/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 950.00 €.

Importe (con impuestos): 1149.50 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

CESAR P. P. con identificación *****810A. Adjudicado el 24 de Agosto de 2023 por un importe de 950.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
600

CONTRATO DE COMPRA DE “Evaluación y Actualización Memoria de Sostenibilidad de CREAMA” dentro de las …

Concepto: CONTRATO DE COMPRA DE “Evaluación y Actualización Memoria de Sostenibilidad de CREAMA” dentro de las acciones planificadas en el Plan de RS de la entidad.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 13:27.

Contrato menor:

Expediente: Creama 199/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de consultores de dirección y servicios conexos.

Importe: 600.00 €.

Importe (con impuestos): 726.00 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

 • 73000000.- Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.

Resultado de la licitación:

Consultora de Sostenibilidad THE BLUE PLAN S.L. con identificación B44765170. Adjudicado el 13 de Septiembre de 2023 por un importe de 600.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Se ha seleccionado la empresa The Blue Plan, S.L. para realizar la evaluación y actualización de la Memoria de Sostenibilidad sin procedimiento de licitación, ya que la gerente de la misma, Elena Galante con DNI 48349977K, realizó la I Memoria de Sostenibilidad del consorcio, la cual va a ser evaluada y actualizada a través de la presente contratación, lo cual le otorga mayor conocimiento y capacidad para la evaluación y actualización de la misma. Además, se trata de una consultora adscrita a la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante, referente en materia de Responsabilidad Social.

euros 
750

Contrato de compra de 3 anuncios de Publicidad en Periódico Comarcal.-Se necesita realizar tres publicaciones …

Concepto: Contrato de compra de 3 anuncios de Publicidad en Periódico Comarcal.-Se necesita realizar tres publicaciones de los Proyectos Territoriales de Innovación en la prensa comarcal para promocionar los proyectos que estamos realizando y hacerlos visible a la ciudadanía.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 12:40.

Contrato menor:

Expediente: Creama 194/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 750.00 €.

Importe (con impuestos): 907.50 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

MARINA ALTA PERIÒDIC SL con identificación B03721552. Adjudicado el 8 de Agosto de 2023 por un importe de 750.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Hemos contactado con del periódico comarca Marina Alta Periòdic SL para obtener un presupuesto, no se pueden aportar más presupuesto porque no existen más periódicos a nivel comarcal en la Marina Alta. El presupuesto que nos remite Marina Alta Periòdics asciende a 907,50€ impuestos incluidos. Por ser el único periódico a nivel comarcal de la Marina Alta se opta por el presupuesto de Marina Alta Periòdic SL.

euros 
323

Contrato menor para la contratación de material sociosanitario para que el alumnado de la especialidad …

Concepto: Contrato menor para la contratación de material sociosanitario para que el alumnado de la especialidad de sociosanitaria del Taller de Empleo Marina Alta XII pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos.
El programa tienes unos plazos de ejecución cuyo cumplimiento está vinculado a la correcta percepción y justificación de la subvención.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 12:24.

Contrato menor:

Expediente: Creama 186/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 323.29 €.

Importe (con impuestos): 361.73 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución desde el 26 de Junio de 2023 hasta el 26 de Septiembre de 2023.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

MARTA D. H. L. con identificación *****867E. Adjudicado el 8 de Agosto de 2023 por un importe de 323.29 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
111

Contrato menor para la compra de tres liciencias antivirus para instalarlos en los equipos informaticos …

Concepto: Contrato menor para la compra de tres liciencias antivirus para instalarlos en los equipos informaticos arrendados ( exp. 161/2023; ya que el arrendamiento no incluye el antivirus) y es necesario que los equipos esten protegidos. EMPACE.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 12:01.

Contrato menor:

Expediente: Creama 174/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 111.45 €.

Importe (con impuestos): 134.85 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 1 mes.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

Fernando A. Moll S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 20 de Julio de 2023 por un importe de 111.45 €. Única oferta presentada.

Justificación: Debido a que los equipos informáticos que requieren el antivirus no son propiedad de CREAMA y son propiedad de la empresa arrendataria, es necesario que la empresa que tiene adjudicada la licitación de los quipos arrendados sea la que realice el mantenimiento de los equipos y la instalación de software que sea necesarios, por lo que no se ha solicitado ningún otro presupuesto, ya que la empresa de S.T. Fernando A. Moll SL es la que tiene adjudicada la licitación del arrendamiento de los equipos informáticos.

euros 
67

Contrato menor para la reparación de urgencia cableado para tener servicio de internet ( ya que se realiza …

Concepto: Contrato menor para la reparación de urgencia cableado para tener servicio de internet ( ya que se realiza un curso,y es necesario tener internet para la realización del mismo) En la agencia Creama de Dénia.

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2023 a las 11:49.

Contrato menor:

Expediente: Creama 179/2023.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.

Importe: 66.50 €.

Importe (con impuestos): 80.46 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 1 día.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

SEBASTIAN P. O. con identificación *****180D. Adjudicado el 24 de Julio de 2023 por un importe de 66.50 €. Única oferta presentada.

Justificación: Curso dirigido al colectivo de mujeres realizado por el Centro Mujer de Dénia. Este Curso en dos sesiones continuas: 13 y 14 de julio. El primer día, al encender los ordenadores se observó que no se tenía acceso a internet y eso imposibilitaba la impartición del curso. Se llamó de urgencia al técnico informático y diagnosticó que el problema era el cable de suministro, por ese motivo, se tuvo de avisar con urgencia al electricista para que conectarse un cable entre el cuadro general de la oficina y el cuadro del aula de informática y de este modo se poder subsanar la incidencia y realizar el curso, ya que el profesorado era externo y no contaba con disponibilidad para realizarlo otro día.

euros 
655

Renovación de los antivirus de los ordenadores de la agencia CREAMA Dénia.

Fecha de publicación: 20 de Noviembre de 2023 a las 14:47.

Contrato menor:

Expediente: Creama 168/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 655.00 €.

Importe (con impuestos): 792.55 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

FERNANDO A MOLL con identificación B53086120. Adjudicado el 19 de Julio de 2023 por un importe de 655.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

euros 
418

Contrato menor para la reposición de material escolar para el alumnado del Taller de Empleo Marina Alta XII.

Fecha de publicación: 20 de Noviembre de 2023 a las 12:54.

Contrato menor:

Expediente: Creama 163/2023.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 417.61 €.

Importe (con impuestos): 505.31 €.

Lugar de ejecución: Alicante/Alacant.

Plazo de ejecución: 2 meses.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):

Resultado de la licitación:

MIGUEL Á. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 28 de Junio de 2023 por un importe de 417.61 €. Se presentaron 3 ofertas.